Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka      mapa      doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie    |    travel    |    reny   
 
 

Mapa župy Čakovec

 
MAPA CHORVÁTSKO:
Mapa dovolenka
Mapa počasie
Mapa župy
   • Pazin
   • Rijeka
   • Gospič
   • Zadar
   • Šibenik
   • Split
   • Dubrovnik
   • Karlovac
   • Sisak
   • Záhreb
   • Krapina
   • Varaždin
   • Čakovec
   • Križevci
   • Bjelovar
   • Virovitica
   • Osijek
   • Požega
   • Slavonski Brod
   • Vukovar
Auto-mapa
Pomocník
Navigácia: Chorvátsko > Mapa > Župy > Čakovec  
 
   
  01  Pazin Istarska župania
  02  Rijeka Primorsko-goranska
  03  Gospič Ličko-senjska
  04  Zadar Zadarská
  05  Šibenik Šibensko-kninska
  06  Split Splitsko-dalmatinska
  07  Dubrovník Dubrovačko
  08  Karlovac Karlovačka
  09  Sisak Sisačko-moslavačka
  10  Záhreb Zagrebačka
  11  Krapina Krapinsko-zagorska
  12  Varaždin Varaždinska
•  13  Čakovec Medimurska
  14  Križevci Koprivnička-križevačka
  15  Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
  16  Virovitica Virovitičko-podravska
  17  Osijek Osječko-baranjska
  18  Požega Požeško-slavonska
  19  Slavonski Brod Brodsko-posavska
  20  Vukovar Vukovarsko-srijemska

Cestovný ruch Medimurská župa / Čakovec

Čakovec je hlavným mestom najsevernejšej chorvátskej Međimurskej župy a jeho hlavným administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom. História Čakovca začína v prvom storočí nášho letopočtu kedy Muro Dravan povolal Rimanov. V 14. storočí boli vybudované mnohé paláce, skvosty mesta. Výraznejšieho hospodárskeho a kultúrneho vzostupu Čakovec zaznamenáva v roku 1546 keď nastupuje vláda rodiny Zrínskych. Ekonomický rozkvet v Čakovci nastal v polovici 19. storočia, čiastočne v dôsledku všeobecného vývoja kapitalistickej ekonomiky v Európe, ale aj vzhľadom k tomu, že v roku 1860 Čakovec dostal železnicu, ako prvý v Chorvátsku. Veľký význam pre Čakovec bolo vyhlásenie za slobodné kráľovské mesto roku 1848. čím získalo rovnaké práva ako ostatné maďarské mestá.

Mestá a obce, turistické združenia, dovolenkové destinácie

Mestá (3): Čakovec, Mursko Središće, Prelog
Obce (22): Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Šenkovec, Strahoninec, Štrigova, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec.

Mestá a obce:   Turistické združenie:   Destinácie:
Medimurská župa TZ-MED dovolenka Medimurje
mesto Čakovec TZ Čakovec dovolenka Čakovec
mesto Mursko Središće TZ Mursko Središće dovolenka Mursko Središće
mesto Prelog TZ Prelog dovolenka Prelog
obec Belica TZ Belica dovolenka Belica
obec Dekanovec TZ Dekanovec dovolenka Dekanovec
obec Domašinec TZ Domašinec dovolenka Domašinec
obec Donja Dubrava TZ Donja Dubrava dovolenka Donja Dubrava
obec Donji Kraljevec TZ Donji Kraljevec dovolenka Donji Kraljevec
obec Donji Vidovec TZ Donji Vidovec dovolenka Donji Vidovec
obec Goričan TZ Goričan dovolenka Goričan
obec Gornji Mihaljevec TZ Gornji Mihaljevec dovolenka Gornji Mihaljevec
obec Kotoriba TZ Kotoriba dovolenka Kotoriba
obec Mala Subotica TZ Mala Subotica dovolenka Mala Subotica
obec Nedelišće TZ Nedelišće dovolenka Nedelišće
obec Orehovica TZ Orehovica dovolenka Orehovica
obec Podturen TZ Podturen dovolenka Podturen
obec Pribislavec TZ Pribislavec dovolenka Pribislavec
obec Selnica TZ Selnica dovolenka Selnica
obec Šenkovec TZ Šenkovec dovolenka Šenkovec
obec Strahoninec TZ Strahoninec dovolenka Strahoninec
obec Štrigova TZ Štrigova dovolenka Štrigova
obec Sveta Marija TZ Sveta Marija dovolenka Sveta Marija
obec Sveti Juraj na Bregu TZ Sveti Juraj na Bregu dovolenka Sveti Juraj na Bregu
obec Sveti Martin na Muri TZ Sveti Martin na Muri dovolenka Sveti Martin na Muri
obec Vratišinec TZ Vratišinec dovolenka Vratišinec

Plán rozvoja cestovného ruchu Medimurja

Medzimurje si postupne vybudovalo pozíciu atraktívneho turistického cieľa s rôznymi turistickými zážitkami, od exkurzií motivovaných gastronómiou a vínom až po komplexné produkty aktívnej dovolenky a zdravia. Za účelom ďalšieho zlepšenia doteraz získanej pozície na trhu začalo Medzimursko vypracúvať strategický plán rozvoja pre cestovný ruch Medzimurskej župy na obdobie rokov 2014 až 2020. Práce na tomto pláne sa realizovali v rámci projektu EÚ Spoločné plánovanie dlhodobého rozvoja s partnermi Turistické združenie v Medzimurskej župe (TZMŽ) a Inštitútu pre cestovný ruch zo Záhrebu na základe verejnej súťaže.

Plán rozvoja cestovného ruchu má prispieť k budovaniu rozpoznateľnej identity a dodatočnej atraktivity Medjimurja ako cieľu výletov, krátkych dovoleniek a pracovne motivovaných ciest a pobytov. V tomto zmysle dokument v nadväznosti na „logiku lievika“ rozpracúva stratégie segmentácie, budovania značky, produktového portfólia a propagácie a tiež poskytuje návrh plánu implementácie projektov a aktivít. Strategický plán cestovného ruchu v marketingu sa uskutočnil za pomoci širokej škály zainteresovaných strán, ktorých zapojenie do plánovania projektu hovorí v prospech jeho úspešnej implementácie do praxe v nasledujúcom období do roku 2020.

SWOT analýza

Strategické výhody, na ktorých má župa založiť svoju trhovú pozíciu:
• Poloha vo veľmi silnom stredoeurópskom makroregióne
• Časť medzinárodne významných prírodných a rekreačných sietí Mura-Drava
• Športy, rekreácia, wellness, jedlo a ponuka vín
• Nádherný, malebný, malý a rozmanitý kraj obklopený riekou.
Strategické nevýhody kraja, ktoré by sa mali eliminovať alebo minimalizovať:
• Absencia silnej cieľovej značky
• Nedostatok finančných a ľudských zdrojov na uskutočnenie prielomov v propagácii a predaji
• Odpojený systém cestovného ruchu

Vízia cestovného ruchu do roku 2020 - Medjimurje sa rozvíja na princípoch udržateľnosti a je uznávaným a veľmi žiadaným cieľom dovoleniek s dynamickým a zdravým životným štýlom. Vhodné pre aktívneho a zvedavého návštevníka, ktorého láka množstvo zážitkov vo wellnesse a športe, vzdelávaní a zábave, jedle a víne, zachovanom kultúrnom a prírodnom dedičstve.

Udržateľnosť - Medimurje ako turistická destinácia napĺňa ciele zachovaného životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a ekonomického rastu: rozvoj na princípoch udržateľnosti. Medimurje je uznávaným a veľmi žiadaným cieľom pre dynamickú a zdravú dovolenku, ktorá aktívnym a zvedavým návštevníkom ponúka zážitky z wellness a športu, poznávania a zábavy, vynikajúcich jedál a vína, bohatej kultúry a zachovanej prírody.

Cieľové geografické trhy predstavujú mestá a regióny v krajinách nachádzajúcich sa v okruhu do 500 km. Mapa Medzimurska prezrádza, že sú to krajiny: Chorvátsko, Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Slovinsko, Taliansko, Maďarsko a tranzit do ďalšícj krajín Európy. Medzi hlavné cieľové spotrebiteľské segmenty patrí niekoľko skupín zaujímavých návštevníkov harmonizovaných s potenciálom zdrojov v Medzimursku: športová rekreácia pre kluby a jednotlivcov, motivovaní wellness a zdravím, kultúra, gastronómia, obchodné vzťahy, športové prípravy cyklistika, gymnastika, lukostreľba, volejbal, bedminton, futbal.

Turistická značka - na základe skutočných atribútov miesta, odlíšenia Medjimurja od životného prostredia a významu pre moderných turistov, je stratégia značky založená na nasledujúcich konceptoch značky: Oáza medzi Murou a Drávou - koncept vychádza z historického názvu Medjimurje. Oáza je spojená s Medžimurím ako s mimoriadne upraveným, zachovaným, krásnym a zvláštnym priestorom. Zdravý život v pohybe - súvisí s podnikaním obyvateľov Medjimurska, turistickými dominantami, ako sú šport, rekreácia a wellness, miestnou produkciou zdravých jedál ale aj vodou, filozofiou R. Steinera, labyrintami atď.

Produkty cestovného ruchu - portfólio produktov cestovného ruchu v Medzimurskej župe zahŕňa: dovolenkové produkty: športový a rekreačný cestovný ruch, zdravotný cestovný ruch, eno-gastro a kultúrny cestovný ruch; produkty obchodného cestovného ruchu - obchodná turistika a športové prípravy; špeciálne výrobky - tranzitná turistika.

Prírodné bohatstvo

 • Regionálny park Mura-Drava je súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie UNESCO Mura-Drava-Dunaj, ktorá chráni najväčší európsky koridor prírodných tokov nížinných riek.
 • Mokrade a mokraďové biotopy vtákov sú obzvlášť dôležité.
 • Varaždinské jazerá a Dubrava, ktoré sú vytvorené ako nádrže vodných elektrární na Drave, sú obľúbené pre rybolov a vodné športy.
 • Bohaté a kvalitné podzemné termálne vody.
 • Gorice Gornji Medimimje je malebná kopcovitá krajina plná viníc, najvyšší bod vo výške 344 m.

Mestský turizmus

 • Čakovec a jeho staré mesto, barokové centrum mesta a impozantný burger z 13. storočia s parkom, sídlom mocnej rodiny Zrinských.
 • Šenkovec, kaplnka sv. Jelena, mauzóleum rodiny Zrinski.
 • Mursko Središće, najsevernejšie mesto v Chorvátskej republike, kedysi centrum ťažby a naftového priemyslu. V neďalekej Peklenici sa nachádza prvé nálezisko ropy na svete.
 • Sv. Martin na Muri je centrom mlynárskej tradície.
 • Štrigova a jej okolie, malebné miesta vo viniciach. Kostol sv. Jeronýma s freskami z 18. storočia. Podľa niektorých prameňov sa tu narodil sv. Jerome.
 • Prelog je považovaný za priemyselné centrum kraja.

Tradície

 • Medzimurská gastronómia je známa svojimi studenými predjedlami (mäso z tiblica, turoš), polievkami (s kyslou smotanou), mäsovými jedlami (zverina, dresingy), gibanicou a zlevkou.
 • Vinohradníctvo siaha do staroveku. Dnes zažíva prekvitanie vedené rodinnými vinárstvami. Dominujú biele vína a domorodý pušipel.
 • Medzimurské piesne sú zoskupené do starších a novších melódií.
 • Medzi tradičné remeslá patrí čipkárstvo, výroba karnevalových masiek, košikárstvo, frézovanie, ryžovanie zlata.
 • Labyrinty v Badličane s 9 témami (energia, múdrosť atď.)

Kultúrne ustanovizne

 • Múzeum Medimimje v meste Čakovec, v Zrinskom paláci, obsahuje niekoľko zbierok (archeologické, historické, etnografické, umelecké), odbornú knižnicu a reštaurátorskú dielňu.
 • Centrum Dr. Rudolfa Steinera v Donji Kraljevec, vedľa rodného domu, venované štúdiu a propagácii Steinerovho svetonázoru prostredníctvom workshopov, prednášok a výstav.
 • Banícky pamätný dom Cimper v Mursko Središće ukazuje banícku tradíciu prostredníctvom výstavy fotografií a nástrojov.

Športové a rekreačné objekty

 • Mladosť Čakovec - štadión (futbal, atletika), strelnica, bowlingová dráha a komplex s piatimi krytými bazénmi. Strelnicu využíva chorvátsky národný tím.
 • Národné gymnastické stredisko Nedelišće - športová hala a telocvičňa. Najlepšie centrum v okruhu 500 km.
 • Letisko Pribislavec poskytuje služby pre závesné klzáky a organizuje školu motorového lietania a kĺzania.
 • Kite Club Prelog ponúka jazdu na drakoch.
 • Sport Prelog - krytá športová hala (hádzaná, volejbal, badminton, stolný tenis) a vonkajšie kurty na tenis, futbal.
 • Motokárové stredisko Belica je miesto pre profesionálne a záujmové preteky.
 • Štadión Speedway Donji Kraljevec je medzinárodne licencovaný (FIM), jeden z najmodernejších štadiónov v Európe (5 000 miest).
 • Adrenalínové centrum Lopatinec organizuje paintball, lukostreľbu, horolezectvo, zorbing, teambuildingové programy.
 • Golfové ihrisko St. Martin je rekreačné ihrisko s 9 jamkami.

Turistika, cyklotrasy

 • Cyklotrasy sú v Medžimursku členité a väčšinou sú vedené po vedľajších cestách s nízkou frekvenciou premávky. Zahŕňajú medzinárodnú cyklotrasu Mura-Drava v asfaltových a terénnych variantoch, niekoľko okresných okružných trás cez rôzne reliéfne oblasti (Pušipelova, Martinská, Steinerova). Všetky chodníky sú označené a bicykle sa požičiavajú na viacerých kontrolných stanovištiach.
 • Turistický chodník Medzimursko od Čakovca po Štrigovu sa vyznačuje jemnosťou krajiny. Chodník je značený.
 • Mediimurská vínna cesta v dĺžke asi 30 km vedie cez asi 1 000 ha viníc a spája ponuku 40 vinárov a reštaurácií a ubytovacích zariadení. Cesta je označená turistickými značkami.
 • Cesta tradície spája desať dielní tradičných remesiel (hrnčiar, tkáč, mlynár na riečnom mlyne, zlatá práčka, záhradník v tradičnej záhrade, rezbár fašiangových masiek atď.). Možná úvaha a zaradenie do práce.
 • Mlinarova náučná cesta interpretuje prírodné a tradičné dedičstvo významnej krajiny rieky Mura.

Vínna cesta

Traduje sa, že prvé vinice v miernych kopcov Međimurja vysadili Rimania. Dnes sa v malebnej krajine prerušovanej viac ako tisíckou hektárov viníc vinie kvalitná asfaltová cesta spájajúca tridsať vinných pivníc a degustačných miest. Môžete ochutnať vynikajúce biele vína, napríklad Sauvignon, Furmint, Chardonnay, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Rulandské šedé a biele, Tramín červený, Silvánske zelené, Muškát žltý ... a červené víno Pinot Noir, Cabernet Sauvignon atd.

Ochutnávka prebieha v krásne vyzdobených degustačných miestnostiach, kde môžete popri víne vyskúšať tradičné domáce údeniny. Individuálne navštevy pivníc a ochutnávky je potrebné ohlásiť telefonicky aspoň niekoľko hodín pred príchodom. Vínna cesta sa dá absolvovať individuálne, autom, na bicykli alebo pešo, alebo najlepšie v skupinách. Všetky prístupové cesty a zariadenia sú označené turistickými značkami. Akostné víno z miestnej ponuky 2007 bolo vyhlásené najlepším originálnym turistickým produktom chorvátskej pevniny.

Cykloturistika

Medjimurje je ideálny kraj pre rekreačnú cyklistiku. Cyklistické trasy sú rozdelené a označené do dvoch základných kategórií: rekreačné a horské. Rekreačné trasy vedú po spevnených alebo štrkových cestách, kde je prevádzka minimálna. Krásna krajina a rôzne kultúrne a historické pamiatky, reštaurácie, víno?domy, penzióny, míniete popri ceste. Úseky na rekreačných trasách sú väčšinou mierne a dosiahnuteľné pre všetky generácie.

Horské (off-road) trasy sú pre tých, ktorí majú radi adrenalín. Prechádzajú lesmi a lúkami, kde na niektorých úsekoch nie je vyšliapanej cesty. V niektorých miestach trať pretína koryto rieky a podklad je väčšinou hlina a štrk. Svahy sú náročné, ale nie extrémne. Trasy sú označené charakteristickou modrou farbou.

Celá trasa pozdĺž rieky Mura a Drava možno rozdeliť na kratšie aj dlhšie úseky. Niektorí dávajú prednosť poznávaniu miestnych pamiatok, iní chcú tráviť viac času v krásnej prírode pri rieke.

 
   
Mapa župy Chorvátsko
klikacia mapa regióny Chorvátska
doprava, letenky, dovolenka, ck
blog, zájazdy, počasie, lyžovanie
 
  Chorvátske župy
kraje regióny okresy Chorvátska
župy, župné mestá, linky na oficiálne
domovské stránky žúp, cestovanie
 
   
 
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Zdravie
© 2009-2022 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk
 
   
ISTRIA - Pazin KVARNER - Rijeka DALMÁCIA - Gospič DALMÁCIA - Zadar DALMÁCIA - Šibenik DALMÁCIA - Split DALMÁCIA - Dubrovník Karlovac - Karlovačka župania Sisak - Sisačko-moslavačka župania Zagreb - Zagrebačka župania Krapina - Krapinsko-zagorska župania Varaždin - Varaždinska župania Čakovec - Medimurska župania Križevci - Koprivničko-križevačka župania Bjelovar - Bjelovarsko-bilogorska župania Virovitica - Virovitičko-podravska župania Osijek - Osječko-baranjska župania Požega - Požeško-slavonska župania Slavonski Brod - Brodsko-posavska župania Vukovar - Vukovarsko-srijemska župania mapa župy