Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka      mapa      doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie    |    travel    |    reny   
 
 

Mapa župy Osijek

 
MAPA CHORVÁTSKO:
Mapa dovolenka
Mapa počasie
Mapa župy
   • Pazin
   • Rijeka
   • Gospič
   • Zadar
   • Šibenik
   • Split
   • Dubrovnik
   • Karlovac
   • Sisak
   • Záhreb
   • Krapina
   • Varaždin
   • Čakovec
   • Križevci
   • Bjelovar
   • Virovitica
   • Osijek
   • Požega
   • Slavonski Brod
   • Vukovar
Auto-mapa
Pomocník
Navigácia: Chorvátsko > Mapa > Župy > Osijek  
 
  klikacia mapa župy Osijek  
  01  Pazin Istarska župania
  02  Rijeka Primorsko-goranska
  03  Gospič Ličko-senjska
  04  Zadar Zadarská
  05  Šibenik Šibensko-kninska
  06  Split Splitsko-dalmatinska
  07  Dubrovník Dubrovačko
  08  Karlovac Karlovačka
  09  Sisak Sisačko-moslavačka
  10  Záhreb Zagrebačka
  11  Krapina Krapinsko-zagorska
  12  Varaždin Varaždinska
  13  Čakovec Medimurska
  14  Križevci Koprivnička-križevačka
  15  Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
  16  Virovitica Virovitičko-podravska
•  17  Osijek Osječko-baranjska
  18  Požega Požeško-slavonska
  19  Slavonski Brod Brodsko-posavska
  20  Vukovar Vukovarsko-srijemska

Cestovný ruch Osijecko-baranjská župa / Osijek

Najstaršie prehistorické osídlenia v oblasti Osijek boli postavené na brehu rieky Dráva, ktorá sa rozprestiera smerom na východo-západ v severnej časti Retfala. Na konci prvého storočia pred naším letopočtom, dobyli Rimania takmer celú Panóniu a na pravom brehu rieky Drávy založili vojenský tábor s názvom Mursa v oblasti dnešného Dolného Mesta.

Attila Huni zničil sídlo Mursa r. 441. Na západ od jeho trosiek, na vyvýšenej terase neďaleko pobrežia Drávy, bolo znovu postavené v duchu slovanského osídlenia niekedy v 7. storočí. Slovanskí a starí chorvátski osadníci nazvali svoju osadu Osijek. Jej meno podľa niektorých výkladov, obsahovalo koncept niečoho - skráteného.

Mestá a obce, turistické združenia, dovolenkové destinácie

Mestá: (7) Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, Valpovo
Obce: (35) Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Šodolovci, Strizivojna, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci, Vuka.

Mestá a obce:   Turistické združenie:   Destinácie:
Osijecko-baranjská župa TZ Osijecko-baranjska dovolenka Slavónsko
mesto Osijek TZ Osijek dovolenka Osijek
mesto Beli Manastir TZ Baranje dovolenka Beli Manastir
mesto Belišće TZ Belišće dovolenka Belišće
mesto Donji Miholjac TZ Donji Miholjac dovolenka Donji Miholjac
mesto Đakovo TZ Đakovo dovolenka Đakovo
mesto Našice TZ Našice dovolenka Našice
mesto Valpovo TZ Valpovo dovolenka Valpovo
obec Antunovac TZ Antunovac dovolenka Antunovac
obec Bilje TZ Bilje župa Bilje
obec Bizovac TZ Bizovac župa Bizovac
obec Čeminac TZ Čeminac župa Čeminac
obec Čepin TZ Čepin župa Čepin
obec Darda TZ Darda župa Darda
obec Donja Motičina TZ Donja Motičina župa Donja Motičina
obec Draž TZ Draž župa Draž
obec Drenje TZ Drenje župa Drenje
obec Đurđenovac TZ Đurđenovac župa Đurđenovac
obec Erdut TZ Erdut župa Erdut
obec Ernestinovo TZ Ernestinovo župa Ernestinovo
obec Feričanci TZ Feričanci župa Feričanci
obec Gorjani TZ Gorjani župa Gorjani
obec Jagodnjak TZ Jagodnjak župa Jagodnjak
obec Kneževi Vinogradi TZ Kneževi Vinogradi župa Kneževi Vinogradi
obec Koška TZ Koška župa Koška
obec Levanjska Varoš TZ Levanjska Varoš župa Levanjska Varoš
obec Magadenovac TZ Magadenovac župa Magadenovac
obec Marijanci TZ Marijanci župa Marijanci
obec Petlovac TZ Petlovac župa Petlovac
obec Petrijevci TZ Petrijevci župa Petrijevci
obec Podgorač TZ Podgorač župa Podgorač
obec Podravska Moslavina TZ Podravska Moslavina župa Podravska Moslavina
obec Popovac TZ Popovac župa Popovac
obec Punitovci TZ Punitovci župa Punitovci
obec Satnica Đakovačka TZ Satnica Đakovačka župa Satnica Đakovačka
obec Semeljci TZ Semeljci župa Semeljci
obec Šodolovci TZ Šodolovci župa Šodolovci
obec Strizivojna TZ Strizivojna župa Strizivojna
obec Trnava TZ Trnava župa Trnava
obec Viljevo TZ Viljevo župa Viljevo
obec Viškovci TZ Viškovci župa Viškovci
obec Vladislavci TZ Vladislavci župa Vladislavci
obec Vuka TZ Vuka župa Vuka

Mesto OSIJEK v historických prameňoch bol Osijek prvýkrát spomenutý v dokumente chorvátsko-uhorského kráľa Imricha v 1196. V tej dobe je Osijek prístavné a obchodné centrum na povodí Drávy. Strategický význam Osijeku mal za dôvod vpád osmanských Turkov, ktorí získali Osijek v roku 1526 pod nadvládu na 161 rokov. Rakúske orgány v roku 1692 plánovali vybudovať vojenskú pevnosť, zhruba 1500 metrov západne od mestských múrov tureckej provincie. Tak založili novú dedinu - Horné Mesto. V lete až jeseni 1698 sa začína východne od pevnosti formovať Dolné Mesto. Horné Mesto spolu s Dolným tvoria jeden správny celok do roku 1702, kedy dostáva svoju vlastnú mestskú správu. Dolné mesto sa stalo samostatnou obcou v r 1704. Osijek bol vyhlásený za slobodné kráľovské mesto v roku 1809. Na začiatku 20. storočia je Osijek hneď po Záhrebe priemyselne najrozvinutejším chorvátskym mestom. Povojnové obdobie po roku 1945 prináša zmeny v politickom, administratívnom, hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom živote Juhoslávie. Po vyhlásení zvrchovanej a nezávislej Chorvátskej republiky vstúpil Osijek do novej doby 21. storočia so svojimi mostami a cestamim s výhľadom na Jadranské more a Podunajsko.

Mesto BELI MANASTIR vzniklo medzi lesmi Haljevo a Adica a na miernych svahoch Banskej kosy. Miesto je v pôvodnom materiáli uvedené začiatkom 13. storočia a mení svoje názvy: Pél (1212), Bell (1333), Monostor (1375), Pélmonostor (1867) a Beli Manastir (1922). Všetky súvisia s kláštormi, ktoré na tomto mieste existovali. Beli Manastir bol po stáročia bezvýznamnou dedinou a rýchlo sa rozvíjal až v dvadsiatom storočí, keď južná Baranja patrila novozaloženému Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávia) a stala sa politickým, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom.

Mesto BELIŠČE vzniklo v roku 1884 ako osada pre robotníkov v drevospracujúcom priemysle maďarského veľkoobchodníka a majiteľa továrne Salamona Heinricha Gutmanna. Na pravom brehu rieky Drava bola otvorená najväčšia dubová píla tej doby. V neskorších rokoch bola továreň rozšírená o výrobu parkiet, trieslovín a dreva - destilačné výrobky a sudy. Pre potreby obstarávania surovín bola vybudovaná známa slavónsko-podravská vicinálna železnica ako Gutmannova železnica. Postupom času pracovníci píly a vznikajúcej továrne osídlili časti mesta, ako sú ulice Mitrovica a Pekmez. Dnes je mesto papiera a pneumatík dobrým základom pre vytvorenie rozpoznateľnosti Belišće ako turistickej destinácie priemyselného dedičstva a športu, čo potvrdzuje aj názov „Európske mesto športu 2017“.

Mesto DONJI MIHOLJAC priaznivé životné podmienky, ako sú rieky Dráva a Karašica, piesočné duny a ľahké sedimenty, umožnili skoré osídlenie tejto oblasti. Svedčia o tom staršie archeologické nálezy. Písomné svedectvo o Donji Miholjac z roku 1057 hovorí o stavbe kostola „na počesť svätého Michala“. Okolo kostola sa postupne rozvíjala osada Sveti Mihael. V 13. storočí bol spísaný dokument o pôsobnosti panstva Osuvak, ktoré zahŕňalo aj osadu Sveti Mihael. 16. storočie bolo časom tureckých vpádov a tureckej nadvlády. V roku 1721 sa výrazne zmenilo etnické a náboženské zloženie obyvateľstva, ale aj spôsob života. V roku 1689 sa uskutočnilo prvé sčítanie ľudu. Donji Miholjac mal vtedy 51 domov.

Mesto DAKOVO prvé písomné správy o Đakove pochádzajú z roku 1239 v darovacej listine chorvátskeho vojvodu Kolomana bosnianskemu biskupovi Ponsovi, ktorá z biskupov urobila pánov Đakova a oblasti Đakovštiny. To bol začiatok histórie Đakova. Đakovo je stále mestom biskupov-sídlom diecézneho biskupstva Đakovo-Syrmia. Existujú správy o Đakove, ktoré má podobné mená v rôznych obdobiach svojej histórie: Dyaco, Diaco, Dyacow a pod. V roku 1536 dobyli Đakovo Turci, ktorí v tejto oblasti vládli takmer 150 rokov. Mesto v tom období dostalo meno Jakova a malo štatút okresu. Podľa známej tureckej spisovateľky cestovateľov Evliya Çelebiho bola Jakova známa pašským dvorom a nádhernými mešitami: Haci Pasha, Kaston Pasha a Ibrahim Pasha. Ten bol zachovaný a prestavaný na katolícky kostol Všetkých svätých.

Mesto NAŠICE sa prvýkrát spomína v roku 1229, pánmi boli Abe, David Lacković, Ivan Korvin, Ivan a Nikola Gorjanski a ilocké kniežatá Ujlaky. Z cirkevného hľadiska boli vlastníkmi templári, Ivanovci a františkáni. Našice boli v 16. a 17. storočí pod Turkami. Presne pred 230 rokmi kúpili našické panstvo grófi Pejačević a držali ho až do roku 1945. V Našiciach by ste mali navštíviť kostol sv. Antun Padovanski, knižnicu františkánskeho kláštora vedeckého významu s 10 inkunábulami, starý hrad grófa Pejačevića z roku 1811 a nový hrad grófa Pejačevića z roku 1907 postavený podľa vzoru hradu Sanssouci a mauzólea a kaplnky Grófa Pejačevića z roku 1881 pri ňom a hrob grófky Dory.

Mesto VALPOVO rieka Karašica preteká Valpovom, ktoré pramení pri Našiciach, a pri Josipovci sa vlieva do Drávy. Na západe, neďaleko Valpova, tečie rieka Vučica a na severovýchode rieka Dráva. Najstaršie osídlenie v oblasti dnešného Valpova pochádza z mladšej doby kamennej, kde žilo neolitické obyvateľstvo. Neskôr, počas vlády Ríma v našej oblasti od 1. do 5. storočia nášho letopočtu, na ceste, ktorá viedla po pravom brehu Drávy z Poetovie do Mursy a ďalej smerom na Nais a Serdicu, nachádzame na mieste dnešného Valpova rímsku vojenskú stanicu Iovallium. Okolo roku 1410 postavil Ivan Morović v blízkosti ústia Vučice na Karašici silnú pevnosť, centrum panstva Valpovo, ktoré prežilo dodnes, a stále je tu vysoká hlavná veža, ľudovo nazývaná Turecká veža, pretože tieto oblasti pripadli Turkom v rokoch 1543 až 1687. Po oslobodení od Turkov vládlo valpovskému panstvu viedenská komora v rokoch 1687 až 1721, potom cisár Karol III. daroval panstvo poradcovi viedenskej dvorskej komory Petrovi Antunovi Hilleprandovi z Prandau. Rodina Hilleprand de Prandau vládla na panstve Valpovo do roku 1885, kedy zomrel posledný z rodu, barón Gustav, a panstvo prešlo do vlastníctva grófskej rodiny Normannovcov, ktorí vládli panstvu Valpovo do roku 1944, teda do konca 2. svetovej vojny.

 
   
Mapa župy Chorvátsko
klikacia mapa regióny Chorvátska
doprava, letenky, dovolenka, ck
blog, zájazdy, počasie, lyžovanie
 
  Chorvátske župy
kraje regióny okresy Chorvátska
župy, župné mestá, linky na oficiálne
domovské stránky žúp, cestovanie
 
   
 
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Zdravie
© 2009-2022 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk
 
   
ISTRIA - Pazin KVARNER - Rijeka DALMÁCIA - Gospič DALMÁCIA - Zadar DALMÁCIA - Šibenik DALMÁCIA - Split DALMÁCIA - Dubrovník Karlovac - Karlovačka župania Sisak - Sisačko-moslavačka župania Zagreb - Zagrebačka  župania Krapina - Krapinsko-zagorska župania Varaždin - Varaždinska župania Čakovec - Medimurska župania Križevci - Koprivničko-križevačka župania Bjelovar - Bjelovarsko-bilogorska župania Virovitica - Virovitičko-podravska župania Osijek - Osječko-baranjska župania Požega - Požeško-slavonska župania Slavonski Brod - Brodsko-posavska župania Vukovar - Vukovarsko-srijemska župania mapa župy