Chorvátsko  
   chorvátsko    |    dovolenka      mapa      doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie    |    travel    |    reny   
 
 

Mapa župy Vukovar

 
MAPA CHORVÁTSKO:
Mapa dovolenka
Mapa počasie
Mapa župy
   • Pazin
   • Rijeka
   • Gospič
   • Zadar
   • Šibenik
   • Split
   • Dubrovnik
   • Karlovac
   • Sisak
   • Záhreb
   • Krapina
   • Varaždin
   • Čakovec
   • Križevci
   • Bjelovar
   • Virovitica
   • Osijek
   • Požega
   • Slavonski Brod
   • Vukovar
Auto-mapa
Pomocník
Navigácia: Chorvátsko > Mapa > Župy > Vukovar  
 
  klikacia mapa župy Vukovar  
  01  Pazin Istarska župania
  02  Rijeka Primorsko-goranska
  03  Gospič Ličko-senjska
  04  Zadar Zadarská
  05  Šibenik Šibensko-kninska
  06  Split Splitsko-dalmatinska
  07  Dubrovník Dubrovačko
  08  Karlovac Karlovačka
  09  Sisak Sisačko-moslavačka
  10  Záhreb Zagrebačka
  11  Krapina Krapinsko-zagorska
  12  Varaždin Varaždinska
  13  Čakovec Medimurska
  14  Križevci Koprivnička-križevačka
  15  Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
  16  Virovitica Virovitičko-podravska
  17  Osijek Osječko-baranjska
  18  Požega Požeško-slavonska
  19  Slavonski Brod Brodsko-posavska
•  20  Vukovar Vukovarsko-srijemska

Cestovný ruch Vukovarsko-srijemska župa / Vukovar

Vukovarsko-srijemská župa sa nachádza na úplnom severovýchode Chorvátskej republiky. Leží na rozhraní medzi Dunajom a Sávou a zaberá časti historických provincií Východnej Slavónie a Západného Sriemu. Rozloha Vukovarsko-srijemskej župy je 2448 km2. V tejto oblasti sú malé výškové rozdiely. Najvyšším bodom je Čukala pri Iloku 294 m n.m. Najnižším bodom je Posavina - Spačva 78 m n.m. Na východe svahy Fruška gora mierne klesajú a prechádzajú do Vukovarskej nížiny. Zo západu, z hory Dilja, sa rozprestiera rovina Vinkovci-Đakovo.

Touto oblasťou vedú dôležité riečne a pozemné cesty a medzinárodné dopravné cesty sa križujú od východu na západ pozdĺž rieky Dunaj a zo severu cez rieku Sáva smerom k Jadranskému moru. Tu sa civilizácie západoeurópskych a východných kultúrnych kruhov dotýkajú a konfrontujú. Bohatá planina bola dejiskom mnohých konfliktov a sťahovania národov. Vďaka mimoriadne úrodnej pôde, veľmi priaznivým klimatickým podmienkam, prírodnému bohatstvu a dobrej dopravnej polohe je táto oblasť osídlená už od staroveku. Uplynulo viac ako tisícročie, odkedy si tu Chorváti vybudovali svoj národný život a zvyky.

Mestá a obce, turistické združenia, dovolenkové destinácie

Mestá: (5) Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar, Županja
Obce: (26) Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja.

Mestá a obce:   Turistické združenie:   Destinácie:
Vukovarsko-srijemska župa TZ Vukovarsko-srijemska dovolenka Slavónsko
mesto Vukovar TZ Vukovar dovolenka Vukovar
mesto Ilok TZ Ilok dovolenka Ilok
mesto Otok TZ Otok dovolenka Otok
mesto Vinkovci TZ Vinkovci dovolenka Vinkovci
mesto Županja TZ Županja dovolenka Županja
obec Andrijaševci TZ Andrijaševci mapa Andrijaševci
obec Babina Greda TZ Babina Greda mapa Babina Greda
obec Bogdanovci TZ Bogdanovci mapa Bogdanovci
obec Borovo TZ Borovo mapa Borovo
obec Bošnjaci TZ Bošnjaci mapa Bošnjaci
obec Cerna TZ Cerna mapa Cerna
obec Drenovci TZ Drenovci mapa Drenovci
obec Gradište TZ Gradište mapa Gradište
obec Gunja TZ Gunja mapa Gunja
obec Ivankovo TZ Ivankovo mapa Ivankovo
obec Jarmina TZ Jarmina mapa Jarmina
obec Lovas TZ Lovas mapa Lovas
obec Markušica TZ Markušica mapa Markušica
obec Negoslavci TZ Negoslavci mapa Negoslavci
obec Nijemci TZ Nijemci mapa Nijemci
obec Nuštar TZ Nuštar mapa Nuštar
obec Privlaka TZ Privlaka mapa Privlaka
obec Stari Jankovci TZ Stari Jankovci mapa Stari Jankovci
obec Stari Mikanovci TZ Stari Mikanovci mapa Stari Mikanovci
obec Štitar TZ Štitar mapa Štitar
obec Tompojevci TZ Tompojevci mapa Tompojevci
obec Tordinci TZ Tordinci mapa Tordinci
obec Tovarnik TZ Tovarnik mapa Tovarnik
obec Trpinja TZ Trpinja mapa Trpinja
obec Vođinci TZ Vođinci mapa Vođinci
obec Vrbanja TZ Vrbanja mapa Vrbanja

Severne od Vinkovci preteká rieka Vuka, ktorá sa pri Vukovare vlieva do Dunaja, a južnejšie smerom k Sáve tečie Bosut s prítokmi Berava, Biđ, Studva a Spačva. Tieto rieky bohaté na ryby ovplyvnili kontinuitu života, k čomu prispel aj úrodný kraj. Hustotu obyvateľstva ovplyvnili aj početné dubové lesy, ktoré vyrastali v kedysi bohatej oblasti mokradí v južnej časti župy.

Mesto VUKOVAR počiatky dnešného Vukovaru treba hľadať veľmi skoro, čo potvrdzujú archeologické údaje. Výnimočná topografická poloha vysokého brehu Dunaja pri ústí Vuky bola dôležitým obranným bodom. Tu je centrum celého regiónu v čase, keď knieža Pribina ako franský vazal dostal v polovici 9. storočia pozdĺž rieky Vuka sto dedín. V prvej polovici 10. storočia bolo zaznamenané, že Maďari vyplenili pevnosť Vukovo. V Lijeva bara vo Vukovare bol preskúmaný veľký cintorín s početnými nálezmi patriacimi k kultúre Bjelobord. Datovanie týchto nálezov do 10. alebo 11. storočia najlepšie potvrdzuje, že v susedstve bolo veľké osídlenie. Bola to doba chorvátskych národných vládcov, keď sa najmä pre kráľov Tomislava a Petra Krešimirov IV zjednotili všetky chorvátske krajiny od Drávy po more.

Mesto ILOK najvýchodnejšia osada Chorvátskej republiky, križovatka východu a západu, sa harmonicky týči nad Dunajom obklopeným svahmi Fruška gora a nádhernými vinicami. Je to mesto s dlhou históriou, dedič dedičstva zaujímavých kultúrnych protikladov vpletených do jeho stredovekého jadra, jeden z najväčších a mestsky najdôležitejších mestských opevňovacích komplexov v severnom Chorvátsku a Podunajsku. Vždy a predovšetkým je Ilok dunajským vinárskym kráľovstvom, ktoré si so svojim tramínom, ako aj všetkými ostatnými odrodami tejto oblasti, podmaní trh i väčšinu návštevníkov. Dnes je Ilok mestom, ktoré po vojne a prenasledovaní ožíva, je otvorené zmenám a srdečne a ochotne víta všetkých svojich hostí..

Mesto OTOK sa nachádza v západnej časti Sriemu. Jedným z významných faktorov všeobecného ekonomického rozvoja mesta Otok, a tým aj rozvoja cestovného ruchu, je geografická a dopravná poloha vo vzťahu k 20 km vzdialenému mestu Vinkovci, mestu Vukovar a mestu Županja. Existujúca a plánovaná cestná komunikácia umožňuje priamy prístup na hlavný ťah Vinkovci-Županja, teda diaľnicu Záhreb-Lipovac-Belehrad a prepojenie s krajinami juhovýchodnej Európy. Osobitný význam bude mať plánovaná výstavba diaľnice Šokačka, ktorá spojí prístav na rieke Sava (osada Gunja na hranici s Bosnou a Hercegovinou) s prístavom na rieke Dunaj vo Vukovare.

Mesto VINKOVCI a jeho bezprostredné okolie obývajú ľudia asi 7.000 rokov. Archeologické výskumy dokázali existenciu staršej fázy starčevskej neolitickej kultúry. Mladšia sopotská kultúra okolo 4.250 až 3.350 pred n.l. je autochtónna kultúra pomenovaná podľa lokality Sopot pri meste. Staršiu dobu bronzovú predstavuje špecifická kultúra Vinkovcov 2.300 - 1.800 pred n.l. Staršia doba železná je charakteristická osídlením Ilýrov. V mladšej dobe železnej dominovala keltsko-laténska kultúra. Nové osídlenie Cibalae (ilýrsky: vrch) založili Rimania v lokalite Hotel-Tržnica, keď začali systematicky zaisťovať hranicu na Dunaji na obranu pred barbarskými kmeňmi. Osada bola postupne romanizovaná a za cisára Hadriána získala štatút obce, Municipium Aelium Cibalae. Mesto Cibalae má pre rímsku históriu veľký význam, pretože v blízkosti roku 314 sa zviedol boj o nadvládu a moc medzi cisármi Konštantínom Veľkým a Liciniom. Význam Cibaly potvrdzuje skutočnosť, že v tomto meste sa narodili dvaja cisári, bratia a spoluvládcovia, Valentinian I (321-375) a Valens (328-378).

Mesto ŽUPANJA archeologické nálezy z doby medenej - neolitu 3500 - 2100 pred n. l. svedčia o tom, že na pôde dnešnej Županje bol človek prítomný aj v dobe bronzovej 2100 - 700 pred n. l., kedy sa nástroje, zbrane a šperky vyrábajú masívnejšie ako bronz. To isté možno povedať o staršej dobe železnej 700-500 pred n. l. A o mladej železnej dobe, ktorá trvala od 500 pred n. L. Kr. až do 1. storočia, kedy s príchodom Rimanov do Slavónie vstúpila do historického obdobia aj táto oblasť. Pozostatkov materiálnej kultúry z doby rímskej v Županji je málo a sú zredukované na náhodné povrchové nálezy rímskych peňazí, úlomkov keramiky, nástrojov a zbraní. Je pravdepodobné, že v dávnych dobách tu nebolo väčšie osídlenie okrem jednotlivých budov, možno pošty, pozdĺž cesty Siscia (Sisak) - Sirmium (Sremska Mitrovica). Od roku 1102, keď Chorvátsko vstúpilo do štátneho zväzku s Maďarmi, až do pádu pod tureckou nadvládou v roku 1536 patrí oblasť dnešnej Županje do Vukovarskej župy a je vo vlastníctve feudálnych rodín Gutt-Keledi, Senta Magoč a Talovac.

 
   
Mapa župy Chorvátsko
klikacia mapa regióny Chorvátska
doprava, letenky, dovolenka, ck
blog, zájazdy, počasie, lyžovanie
 
  Chorvátske župy
kraje regióny okresy Chorvátska
župy, župné mestá, linky na oficiálne
domovské stránky žúp, cestovanie
 
   
 
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Zdravie
© 2009-2022 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk
 
   
ISTRIA - Pazin KVARNER - Rijeka DALMÁCIA - Gospič DALMÁCIA - Zadar DALMÁCIA - Šibenik DALMÁCIA - Split DALMÁCIA - Dubrovník Karlovac - Karlovačka župania Sisak - Sisačko-moslavačka župania Zagreb - Zagrebačka  župania Krapina - Krapinsko-zagorska župania Varaždin - Varaždinska župania Čakovec - Medimurska župania Križevci - Koprivničko-križevačka župania Bjelovar - Bjelovarsko-bilogorska župania Virovitica - Virovitičko-podravska župania Osijek - Osječko-baranjska župania Požega - Požeško-slavonska župania Slavonski Brod - Brodsko-posavska župania Vukovar - Vukovarsko-srijemska župania mapa župy